PANDORA PSYCHIATRIE

Tarieven en no show

Behandelingen voor 2de lijns GGZ zorg worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een behandeling die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, is wel een verwijzing van uw huisarts nodig.  De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2017 vastgesteld op € 385Voor meer informatie over het eigen risico verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen is een optie die bespreekbaar is. Afstemming en overleg over de vorm dient te geschieden om te zorgen dat aan alle wetgeving wordt voldaan

Voor leertherapiegeldt een ander tarief. U kunt hier over informatie bij mij opvragen per mail.


No Show

Ten aanzien van no show gelden de volgende afspraken: Indien een gemaakte afspraak niet tijdig wordt afgezegd zal ik u een factuur sturen met een declaratie van het noshowtarief. Tijdig afzeggen of wijzigen van de afspraak betekent dat u me mailt, belt of sms’t langer dan 24 uur voor de betreffende afspraak. Het noshowtarief voor een afspraak van 45 minuten is gebaseerd op 50% van een gemiddeld uurtarief. Dit betekent dat ik 50% van 95 euro= 47,50 euro zal declareren. Voor een afspraak van 20 minuten is dat de helft daar van: 23,75 euro.