PANDORA PSYCHIATRIE

Kwaliteit

Ik ben gehouden aan de beroepscode, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit.
Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Indien het wenselijk is informatie bij vorige/andere behandelaars op te vragen, zal daar apart schriftelijk toestemming voor worden gevraagd.
Tijdens vakanties of ziekte wordt er waarneming geregeld.

Ik ben aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg te Haarlem ( KVK: 58709169) ). Indien u een klacht heeft waar we niet samen uitkomen kunt u zich tot deze klachtencommissie wenden.