PANDORA PSYCHIATRIE

De Behandeling

In de eerste fase van de behandeling ligt de nadruk op kennismaken, diagnostiek en gezamenlijk uitzoeken wat een passende behandeling kan zijn. U kunt daarin ook uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling aangeven. De behandeling zal uiteraard afhangen van uw diagnose.
In het algemeen kan gezegd worden dat de behandeling kan bestaan uit psychofarmaca (medicatie) en/of psychotherapie. Een verwijzing naar een collega of een instelling kan ook een uitkomst zijn van de eerste onderzoeksfase.
Bij een psychotherapeutische behandeling zal de nadruk liggen op het vinden van inzicht in de problematiek en hoe uw eigen gevoelsleven en gedrag hier mee interacteert. Indien een meer gedragsmatige interventie gewenst is zal ik u (gericht) doorverwijzen. Hetzelfde geldt voor een EMDR behandeling. Dat is niet mijn deskundigheid.